Avaluació inicial a Primària de les àrees instrumentals. Coneixem amb aquest screening la situació i punt de partida per començar el curs acompanyant l’alumnat. La plataforma Sallenet ens ajuda per realitzar i recollir les dades.