Els alumnes de 3ESO han estat realizant per grups debats a l’àgora relacionats amb el temari de Geografia. Han tractat temes com les macrogranges o les energies nuclears i han fet propostes molt interessants. Amb aquestes activitats treballen habilitats d’expressió i argumentació oral.