Les falleres majors de cada classe acompanyades dels seus presidents han dipositat en la falla de La Salle Paterna els cartells que ha realitzat cada classe amb la temàtica del projecte “The Sea Calls You”.

Ara sí, la falla ja està completa. Ja estem en FALLES!