Campanya “Som Imprescindibles” de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Es tracta d’un programa que comporta la realització de tallers dialògics dirigits a l’alumnat de segon i quart d’ESO i impartits per psicòlegs i psicòlogues especialistes en la matèria. Els tallers, a més, es desenvoluparan en coordinació amb el professorat d’orientació educativa, els equips directius i el professorat tutor. És una iniciativa necessària, ateses les circumstàncies socials que estem vivint i la situació de la salut mental de la població adolescent en general.

Tot plegat, es busca millorar el benestar emocional de jóvens i adolescents, perquè volem que se senten persones empoderades, que aprenguen a gestionar les seues emocions i autoregular-se; que siguen capaços i capaces de millorar les seues relacions personals; i que tinguen esperança en el futur i sentit de la vida.